Elektroinstallatør Granberg og Nordengen AS ble etablert i 2006 med kontor på Harestua


GNAS hadde i 2023, 20 ansatte og en omsetning på ca. 48 millioner.

Vi kan levere alt av elektrotekniske installasjoner til privatboliger, fritidsboliger, landbruk, offentlige bygg og annet næringsliv.

Vårt geografiske forretningsområde er i tillegg til Hadelandsregionen, Oslo -Akershus, Oppland og deler av Buskerud.

Kontakt oss