Elektroinstallatør Granberg og Nordengen AS ble etablert i 2006 med kontor på Harestua.


GNAS hadde i 2015 en omsetning på 27 millioner, og har budsjettert omsetning for 2016 på 26 millioner.

Vi kan levere alt av elektrotekniske installasjoner til privatboliger, fritidsboliger, landbruk, offentlige bygg og annet næringsliv.

Vårt geografiske forretningsområde er i tillegg til Hadelandsregionen, Oslo -Akershus, Oppland og deler av Buskerud.


*
*