HMS

GNAS har svært høyt fokus på helse, miljø og sikkerhetsrelatert arbeid i virksomheten. Det er i løpet av første driftsår innført en rekke tiltak og etablert instrukser og prossedyrer slik at uønskede hendelser skal begrenses/unngås.

Godkjenning (.pdf)

Alle våre ansatte bærer ID-kort med navn og bilde for enkel identifisering.

Førtehjelpsutstyr/personlig verneutstyr

Alle våre servicebiler er utstyrt med godkjent førtehjelpsutstyr inkl. Waterjel ansiktsbandasje, samt sikkerhetsbag som inneholder 1000 volts hjelm med visir, hansker og utstyr for tildekning.

Begge disse elementer er plassert i bilene etter omforent avtale i bedriften slik at alle ansatte finner utstyret i en evt. nødsituasjon.

IK/KS-system

Det er innført et komplett styringssystem for IK/KS. Systemet er bransjetilpasset og utarbeidet av NELFO. GNAS har igjennom bedriftsinterne revisjoner tilpasset systemet til vår virksomhet og behov. Systemet er innført i bedriftens administrasjon og produksjon.


Innholdsfortegnelse IK/KS (.pdf)

Ordresystem

Devinco Speedycraft

Årlig HMS-samling

GNAS gjennomfører årlige HMS samlinger som er obligatorisk for alle ansatte samt styrets leder. Tema på HMS samlingene vil variere men fokus vil hele tiden være på HMS relaterte saker og systemforbedringer.HMS-samling avsluttes med sosialt samvær for alle ansatte med ledsager.


Bedriftshelsetjeneste

Salutis

Sertifisering

Alle våre ansatte har gjennomfør opplæring/kurs i:

Varmearbeider
Boltepistol
Branntetting
Lift
m.m.

Årlig lovpålagt opplæring

GNAS gjennomfører årlig opplæring i forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriskeanlegg for sine medarbeidere. Dette inkluderer også kurs i førstehjelp.