Brannforebyggende kontroll av bolig og landbruk

Våre elektrikere er sertifiserte til å utføre brannforebyggende kontroll av bolig og landbruk i henhold til normen NEK 405-2. Sertifiseringen innebærer at vi rapporterer hvor mange kontroller vi utfører årlig og sørger for at alle våre elektrikere har oppdatert fagkunnskap. I tillegg gjennomfører våre elektrikere kursing og har bestått alle nødvendige eksamener.

Når kontrollen er utført og alle avvik er lukket, vil dette medføre mulighet for å få rabattert forsikring av hus, innbo og landbruk.

Hva innebærer kontrollen?

Ved brannforebyggende kontroll kontrollerer vi hele boligen og landbrukets installasjon. Det innebærer verifikasjon av anlegget og stikkprøvekontroll, i tillegg til at vi gjør de målinger som er påkrevd i henhold til normen NEK 405-2. Næringsbygg kontrolleres i tillegg i henhold til normen NEK 405-3, mens landbruk også kontrolleres i henhold til normen NEK 405-1 (termografering).

En stor del av kontrollen går ut på at du som eier av bolig eller landbruk får informasjon om ditt el-anlegg. Det er også åpent for at du kan stille våre faglærte elektrikere spørsmål underveis i kontrollen. Kontroll av bolig og landbruk er myndighetspålagt og skal gjennomføres hvert femte år for bolig og hvert tredje år for landbruk.

Fem farlige feil

På våre kontroller merker vi oss enkelte feil som mange gjør. Vi ønsker å informere våre kunder om disse feilene, slik at alle kan ha så trygge hjem og boliger som mulig. De fem vanligste feilene vi oppdager er

  1. lading av mobil om natten
  2. feilaktig lading av el-bil
  3. feilaktig bruk av flyttbare varmeovner
  4. jordfeil på brytere i våtrom
  5. manglende stikkontakter hvor det er behov

Kontakt oss ved spørsmål om kontroll av bolig eller landbruk

Du finner vår kontaktinformasjon her.